Spol. Gondola Gastro s.r.o. věnuje velký důraz na profesionalitu svých zaměstnanců,kvalitu nabízených služeb.

Operační program Praha – Adaptabilita Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti
Kde za podpory Hl. města Prahy a Evropské Unie absolvuje tým zaměstnanců řadu profesních školení, stáží a tím zkvalitňovali úroveň poskytovaných služeb.

Za Gondola Gastro
Luboš Kozák, jednatel spol.